Privacy Policy HRP

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
“Heuvelrug RobotProject (HRP)” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van “Heuvelrug RobotProject”, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan “Heuvelrug RobotProject” verstrekt. “Heuvelrug RobotProject”
kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– IP-adres

WAAROM “Heuvelrug RobotProject” GEGEVENS NODIG HEEFT
“Heuvelrug RobotProject” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan “Heuvelrug RobotProject” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het organiseren van activiteiten, zoals workshops en events.

HOE LANG “Heuvelrug RobotProject” GEGEVENS BEWAART
“Heuvelrug RobotProject” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer
dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
“Heuvelrug RobotProject” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van “Heuvelrug RobotProject” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
“Heuvelrug RobotProject” gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
“Heuvelrug RobotProject” maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van “Heuvelrug RobotProject” bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan “Heuvelrug RobotProject” te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. “Heuvelrug RobotProject” heeft
hier geen invloed op.
“Heuvelrug RobotProject” heeft Google geen toestemming gegeven om via “Heuvelrug
RobotProject” verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar heuvelrug@heuvelrugrobotproject.nl.
“Heuvelrug RobotProject” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
“Heuvelrug RobotProject” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van “Heuvelrug RobotProject” maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door “Heuvelrug RobotProject” verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met “Heuvelrug RobotProject”.
Contact via emailadres: heuvelrug@heuvelrugrobotproject.nl
Contact via de contactpagina op de website: https://heuvelrugrobotproject.nl